Drukuj
Rozpoczęliśmy prace nad Pasją wg św. Mateusza w kompozycji Metropolity Hilariona (Alfiejewa)Myśl o przygotowaniu i prezentacji Pasji była obecna w duszy i sercu o. Grzegorza, naszego dyrygenta od lat...;
Pomysł spotkał się z wielką aprobata naszego Władyki abp Jeremiasza, który przez cały czas wspomaga nasze działania swoim błogosławieństwem, pomocą i autorytetem. Po uzyskaniu pełnej Partytury dzieła, bezpośrednio od samego Metr. Hilariona, uznaliśmy że byłoby czymś wspaniałym pokazać Pasję wrocławianom - co więcej byłoby to polskie prawykonanie, bowiem koncert jaki miał miejsce 2 lata temu w Białymstoku z chórem z Grodna (tylko 18osobowym) było ograniczeniem tego dzieła do kilku fragmentów i bez pełnej obsady solistycznej.
W tym roku kiedy, zbiegła się data Paschy chrześcijańskiej na 20-go kwietnia, zamysł stanie się tym bardziej możliwym do realizacji. Nasza Parafia, która chce być organizatorem, pozyskała wielką przychylność, zainteresowanie i obietnicę pomocy Władz Miejskich dla tego przedsięwzięcia. Do współpracy zaprosiliśmy naszego dawnego chórzystę - prof. Piotra Alana Urbanka wraz z zespołami akademickimi które prowadzi; oprócz tego zaśpiewa z nami Cantilena, artyści Chóru Filharmonii i Opery Wrocławskiej, chórzyści Cantus Olaviensis i inni nasi znajomi :) Ogółem chór zgromadzi ok.100 osób.
Zaszczytem dla nas jest przyjęcie zaproszenia do koncertu jednej z najlepszych europejskich orkiestr kameralnych – Wrocławskiego Zespołu Solistów Ricordanza – prowadzonego przez Pana Wiktora Kuzniecowa.
Skład solistów jest na etapie organizacji.
Bardzo cieszymy się z możliwości pracy nad tym dziełem i zapewne dostarczy ono wielu głębokich przeżyć tak dla wykonawców jaki słuchaczy.
Termin koncertu jest przewidziany na marzec.
Dla zainteresowanych kilka słów na temat tego dzieła. (PDF)