Drukuj

W dniu 28 września uczestniczyliśmy w uroczystościach XV Dolnośląskich Dni Miodu i Wina w Przemkowie.
Św. Liturgię  i nabożeństwo dziękczynne za tegoroczne plony w cerkwi pw. św. arch. Michała sprawował ks. mitrat Igor Popowicz, ogólnopolski kapelan pszczelarzy. Na uroczystości przybyły poczty sztandarowe 12 związków i kół pszczelarskich z trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Władze samorządowe reprezentowali: wicemarszałek województwa Jerzy Michalak, starosta polkowicki Marek Tramś, przewodniczący powiatu Tadeusz Kowalski oraz gospodarz miasta burmistrz Przemkowa Stanisław Pępkowski, którzy asystowali przy czytaniu Ewangelii trzymając woskowe świece ofiarowane przez pszczelarzy. Zarząd główny PZP reprezentował Bazyli Chomiak. Na zakończenie podniosłych uroczystości dokonano poświęcenia miodów. W Parku Miejskim gdzie odbyły się dalsze oficjalne uroczystości  zaśpiewaliśmy kilka pieśni o tematyce partyzancko-wojskowej. Z trudem jednak przyszło nam znaleźć tam wątek miodu.