Drukuj

Dziesięcioosobowy męski chór Oktoich w tym roku obchodzi jubileusz dwudziestolecia. W ciągu tych lat ukształtował się nie tylko jako doskonały zespół muzyki cerkiewnej, śpiewający podczas nabożeństw i w salach koncertowych, ale i swoistego rodzaju instytucja, szerząca wiedzę o prawosławiu, jego kulturze i tradycjach. Uświetnia wiele uroczystości i imprez, zawsze przyjmowany entuzjastycznie ze względu na poziom repertuaru i wykonania. Początkowo chór wrocławskiej parafii św. św. Cyryla i Metodego, od 1999 roku pozostający w strukturach prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego, teraz już dobrze znany także poza granicami kraju, wciąż swoją pracę pojmuje w kategoriach misji, otwierając serca  zarówno  wytrawnych melomanów, śpiew oceniających w kategoriach sztuki, jak i zwykłych ludzi, różnych wyznań, który uświadamia istotę, piękno i głębię wiary.

więcej na: http://www.ostrogski.pl/?id_n=23