Drukuj

OKTOICH
Chór  przy cerkwi  Świętych Równych Apostołom Cyryla i Metodego we Wrocławiu
i
Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego przy SOW


„…W pierwszych wspomnij, Panie, Najprzewielebniejszego
Jerzego
-biskupa siemiatyckiego,
prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego,
któremu pozwól, aby w świętej Twojej Cerkwi, w pokoju, bezpieczeństwie, czci, zdrowiu i przez długie lata,
głosił w sposób prawy, słowo Twojej prawdy…”


Najdostojniejszy Władyko-
Ta modlitwa, zanoszona w naszych cerkwiach, duchowieństwem
i wiernym ludem- będącym pod Waszym Omoforem,
jest codzienną prośbą o Wasze prowadzenie nas do Zbawienia.
Dziś, w dniu szczególnego zwracania się o pomoc i wstawiennictwo do  Niebiańskiego Patrona Waszej Ekscelencji,
niech zabrzmi
wyjątkowo uroczyście, żarliwie i szczerze.
Życzymy Władyce -
wszelkiej duchowej radości i wytrwałości;
w zmaganiach z wezwaniami dnia codziennego – Chrystusowego błogosławieństwa; zdrowie niechaj służy, a owoce trudów i posługi niechaj cieszą serce Ekscelencji
i umacniają Cerkiew i będą  chlubą Ojczyzny.

+ Εις πολλά έτη Δέσποτα +

o. protodiakon Grzegorz Cebulski
matuszka Anna Cebulska, Anna Krzyżowska-Kawałko, Neonila Kuropka,
Beata Majewska, Magdalena Cebulska- Iwaszkiewicz,
Piotr Kuropka, Jarosław Kawałko, Lucjan Wysłucha, Przemysław Jastrząb, Piotr Karpeta, Jan Kramarek, Jan Podemski,
Rafał Chalabala, Stefan Wierzbicki