30 czerwca odbyły się kolejne już Wieczory Tumskie tym razem poświęcone Misji świętych Cyryla i Metodego o który to Pracy pięknie mówił w prelekcji Władyka Arcybiskup Jeremiasz.
Potem odbył się koncert. Z racji na prestiż Wieczorów Tumskich, poprosiliśmy o śpiewanie Anię Wilczyńską i Joannę Karpetę. Było naprawdę pięknie i godnie uczczone wspomnienie św. Braci. Po koncercie ks. Eugeniusz dziękował także obecnemu w „zastępstwie” Janka Kramarka – panu Januszowi Kramarkowi za jego wkład w archeologię cyrylometodiańską. Niestety, nie dysponujemy materiałem fotograficznym; szkoda. Kościół był pełen!
A wracając do występu to z załączonego spisu wykonawców można by stworzyć z Oktoichu jeszcze jedną frakcję „ Małżeństw doskonałych” albowiem jest tak: Cebulscy, Kuropkowie, Kawałkowie, Jastrzębowie, Karpetowie i niedługo Leńkowie, czyli 12 ludzi!
Joomla templates by a4joomla