OKTOICH wykonuje programy związane z rokiem liturgicznym, tj.:

  • kolędy
  • Wielki Post
  • pieśni paschalne
  • nabożeństwo żałobne - Panichida
  • Akatyst ku czci Zwiastowania Bogurodzicy (25 marca), a także innych świętych
  • hymny - stałe części Świętej Liturgii Jana Złotoustego Nieszporów, Jutrzni, Powieczerza

Generalnie repertuar OKTOICHU można podzielić na dwie części tj.:

  • hymny tradycji bizantyjskiej z okresu IX-XV w.
  • Ruś - Rosja kompozycje okresu XV-XX w.

Zespół był inicjatorem polskiego prawykonania (1997) Liturgii św. Jana Złotoustego op. 79 A. Greczaninowa z towarzyszeniem organów i orkiestry, co jest ewenementem w muzyce cerkiewnej.

Dla zainteresowanych organizacją koncertu proponujemy następujące bloki programowe:

1) Chór posiada bogaty repertuar pieśni i hymnów Wielkopostnych i Paschalnych (ok. 50 pozycji) także częściowo zamieszczonych na CD - „Wielki Tydzień i Pascha” (okres marzec - czerwiec).
Wszystkie utwory są wykonywane w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, a także polskim i staro-greckim.
Przed koncertem możliwa jest prelekcja na temat: „Obchody Wielkiego Tygodnia i Paschy w Kościele Prawosławnym” lub „Wielki Post”.

2) Koncert może być poświęcony ogólnie ujmując Liturgice Kościoła Prawosławnego i będzie zawierał wtedy teksty i hymny z nabożeństw cyklu dobowego, tygodniowego, a także świąteczne (okres czerwiec - grudzień).
Przed koncertem możliwa jest prelekcja na temat: „Muzyka w tradycji Kościoła Prawosławnego od V do XX w.”.

3) Koncert może być całkowicie poświęcony muzyce monasterskiej - czyli klasztornej i będzie ukazywał wzorce melodyczne klasztorów prawosławnych: Bizancjum, Bałkanów, Polski, Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej, Gruzji (cały rok).
Przed koncertem możliwa jest prelekcja pt: ” Kunszt ludwisarski i dzwonienia w Kościele Prawosławnym”.

4) Koncert może mieć jedną formę muzyczną pt: „Panichida – Prawosławne Requiem”. Jest to forma śpiewu, dialogu solisty z chórem (solista, Pan Jan Kierdelewicz- bas; artysta Filharmonii Narodowej w Warszawie).

5) Zespół wykonuje także repertuar o charakterze patrityczno-wojskowym. Są to uroczystości kombatancki, wojskowe, narodowe. Chór występuje w mudurach trzech rodzajów sił zbrojnych

Wszystkie koncerty trwają 60 min + ewentualna prelekcja. Wg życzenia mogą być oczywiście dłuższe, do 80 min.

Joomla templates by a4joomla