Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, Miastu Świdnica i Starostwu Powiatowemu w Świdnicy w katedrze zabrzmiała przejmująca muzyka autorstwa metropolity Wołokołamskiego.
Metropolita Hilarion to nie tylko przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego, ale także kompozytor. Jego "Pasja wg św. Mateusza" została wykonana 1 kwietnia w świdnickiej katedrze. "W mojej Pasji, być może w jakimś stopniu, w swojej skromnej mierze - udało mi się wcielić w życie marzenie wielkiego rosyjskiego kompozytora Glinki, połączyć zachodnią fugę z rosyjskim śpiewem cerkiewnym" - napisał we wstępie do dzieła.
Muzyka, którą skomponował metropolita zabrzmiała dzięki Orkiestrze Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu oraz chórzystom: Chóru Prawosławnego Ordynariatu WP "Oktoich", Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium", którymi dyrygował Alan Urbanek. Natomiast partie solowe wykonali: ks. Grzegorz Cebulski (baryton), Paulina Boreczko-Wilczyńska (sopran), Anna Wilczyńska (mezzosopran), Przemysław Jastrząb (tenor liturgiczny) Marcin Czopka (tenor, w zastępstwie zapowiadanego ks. Zdzisława Madeja), Bogdan Makal (bas).  Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: abp Jeremiasz, Prawosławny Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. (Tekst „Gość Niedzielny-Swidnica)
ks. Roman Tomaszczuk /Foto
http://swidnica.gosc.pl/doc/2416073.Pasja-Slowo-Boze-i-muzyka#gallery-2416108
Joomla templates by a4joomla