19 lutego o godz. 18.00 ponad 400-osobowa sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie była po brzegi zapełniona przez słuchaczy muzyki cerkiewnej, którą zaprezentował chór Oktoich z Wrocławia.

Koncert chóralny został zorganizowany przez Gminę Miejską Głogów i MOK w Głogowie, nad którym honorowy patronat objął prezydent miasta Głogowa. Koncert odbył się w bardzo symbolicznym dla naszej parafii czasie, a to z uwagi na przypadający w bieżącym roku okrągły jubileusz 30-lecia erygowania parafii pw. św. Męczennika Maksyma Gorlickiego w Głogowie.

Zebranych na sali MOK, wśród których obecni byli prezydent naszego miasta Jan Zubowski z małżonką, słowem wstępnym przywitał proboszcz głogowskiej parafii ks. Sławomir Kondratiuk. Koncert zgromadził na sali widowiskowej miejscową społeczność, ale również wiernych z okolicznych parafii, m.in. Rudnej, Buczyny i Lubina. Zapraszając na koncert proboszcz życzył zebranym na sali słuchaczom przeżycia głębokich wrażeń nie tylko artystycznych, lecz także duchowych, bowiem właśnie w Cerkwi rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, którego duchowe przeżywanie doprowadzi do pełnej radości Zmartwychwstania.

Po wysłuchaniu autoprezentacji chóru Oktoich dyrygent diakon Grzegorz Cebulski przedstawił zebranym program występu. Omawiając przygotowane na koncert utwory liturgiczne i paraliturgiczne w kilku słowach przybliżył on zebranym ich genezę, autora, a także miejsce i znaczenie w poszczególnych momentach prawosławnych nabożeństw.

Zgodnie z kanonem śpiewu cerkiewnego wykonywane podczas koncertu pieśni i hymny nie były przerywane oklaskami. Niemniej jednak po jego zakończeniu z sali rozległy się gromkie brawa, świadczące o głębokich doznaniach artystycznych słuchaczy.

Na zakończenie, głos zabrał po raz drugi proboszcz wyrażając w imieniu wszystkich zebranych, wielką wdzięczność dla chóru Oktoich za przyjazd i koncert. Skierował on także słowa podziękowania dla przybyłych na tą uroczystość słuchaczy i wyraził nadzieję na kolejne tego typu spotkania z kulturą i tradycją prawosławia w Głogowie.

Kończąc niedzielne spotkanie proboszcz złożył wszystkim, a w szczególności chórowi Oktoich najlepsze życzenia "Mnohaja i błahaja lita" oraz "Sto lat".
Joomla templates by a4joomla